Bc. Monika HURTÍKOVÁ, DiS.

Master's thesis

Soužití občanů Města Havířova s místní Romskou komunitou v lokalitě Prostřední Suchá.

Coexistence of Havířov citizens with the Romany community in the locality of Prostřední Suchá.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou soužití majoritní společnosti s Romským etnikem. Je specificky zaměřena na soužití občanů Prostřední Suché v Havířově s místní romskou komunitou. Práce se snaží zmapovat názory obyvatel Prostřední Suché v Havířově na zavedená opatření Magistrátem města Havířova ke zlepšení soužití majority s minoritou v dané lokalitě. Práce je rozdělena do dvou částí, a to do …more
Abstract:
This thesis deals with the coexistence with the majority of Romani ethnicity. It is specifically focused on the co-existence in the Havířov-Prostřední Suchá with the local Roma community. The work tries to map the opinions of the population in Prostřední Suchá Havířov to established measures Havířov City Council to improve the coexistence of majority and minority in the area. The work is divided into …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2013
Accessible from:: 5. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 4. 2013
  • Supervisor: Mgr. Přemysl Mikoláš

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HURTÍKOVÁ, Monika. Soužití občanů Města Havířova s místní Romskou komunitou v lokalitě Prostřední Suchá.. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta