Ondřej NEUMANN

Bakalářská práce

Tendence ve vývoji výdajů na zbrojení ve 2. polovině 20. a na počátku 21. století.

The tendencies in the development of military expenses in the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je podat ucelený přehled o výdajích na zbrojení z doby studené války a v následujícím období. Popisuje historické události, jako třeba vojenské konflikty, které ovlivnily zbrojní závody. Text se soustřeďuje na státy s nejvyššími zbrojními výdaji a podrobuje je vzájemnému srovnání. Práce obsahuje informace o samotných výdajích na zbrojení, vesmírném závodě a částečně o kontrole …více
Abstract:
This paper, The tendencies in the development of military expenses in the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century, aims to give a closer picture about the arms race of The Cold War and of the following era. Its target is to clearly set out historical events such as wars or similar conflicts that influenced global and regional arms race?s trends. Focused on the biggest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. David Behenský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEUMANN, Ondřej. Tendence ve vývoji výdajů na zbrojení ve 2. polovině 20. a na počátku 21. století.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/