Monika Kubíková

Master's thesis

Comparative Analysis of the Cultural and Business Practices of South Korea and Central European Countries

Comparative Analysis of the Cultural and Business Practices of South Korea and Central European Countries
Abstract:
Diploma thesis analyzes and compares business cultures of South Korea with chosen Central European countries. Analysis is based on two cross-cultural analytical models, such as Hofstede culture dimensions’ model and Hall’s cultural aspects’ model. A part of the analysis is collecting and processing of primary data through interviews. The result shows significant differences in South Korean and European …more
Abstract:
Diploma thesis analyzes and compares business cultures of South Korea with chosen Central European countries. Analysis is based on two cross-cultural analytical models, such as Hofstede culture dimensions’ model and Hall’s cultural aspects’ model. A part of the analysis is collecting and processing of primary data through interviews. The result shows significant differences in South Korean and European …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 8. 2011
  • Supervisor: Markéta Zajarošová
  • Reader: Lenka Heczková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava