Bc. Miroslava Stahorská

Master's thesis

Dlouhodobá nezaměstnanost a její vliv na psychické zdraví

Long-term unemployment and its impact on the mental Health
Anotácia:
Cílem mé diplomové práce bylo odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jaké faktory ovlivňují psychické zdraví dlouhodobě nezaměstnaných?“ Předmětem mého zkoumání byly dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na fyzické zdraví a psychickou stabilitu nezaměstnaných osob. V teoretické části jsem se zaměřila na analýzu adaptivních i maladaptivních způsobů zvládání této tíživé životní situace a nastínila možné …viac
Abstract:
The aim of my dissertation was to answer the main research question: “What kinds of factors affect the mental health of the long-term unemployed?” The impacts of the long-term unemployment on the mental health and mental stability of the unemployed are the objects of my research. In theoretical part I aimed at the analysis of adaptive and maladaptiv ways of handling of this depressing situation in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedúci: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Klára Šmídová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií