Mgr. Irena Göbelová

Master's thesis

Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou

The effects of a movement activity on attention and executive functions in school-age children with a hyperkinetic disorder
Anotácia:
Práce se zabývá problematikou hyperkinetických poruch a jí příbuznou americkou diagnostickou kategorií ADHD. Je zaměřena zejména na otázky narušené pozornosti a exekutivních funkcí. Zdůrazněno je pojetí těchto funkcí v rámci neuropsychologických modelů hyperkinetické poruchy/ADHD, které usilují o komplexní vysvětlení vztahů a souvislostí mezi jednotlivými psychickými funkcemi. Empirická část práce …viac
Abstract:
The thesis explores the issue of hyperkinetic disorders and the relating American diagnostic category of ADHD. It focuses on the problems of impaired attention and executive functions. The conception of these functions is emphasized within neuropsychological models of a hyperkinetic disorder/ADHD, the purpose of which is to give a complex explanation of relations among various mental functions. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedúci: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta