Bc. Jakub Kura

Diplomová práce

S vůní benzínu - návštěvnost motoristických akcí

With the smell of petrol – attendance at motoring events
Anotace:
Tématem následující diplomové práce je návštěvnost motoristických akcí na příkladu Barum Czech Rally Zlín, ročníku 2016. Skrze dotazníkové šetření byly sledovány zvyky a chování návštěvníků motoristické akce, byl zjišťován ekonomický přínos soutěže regionu a sledovalo se, zda je motoristická akce jediným důvodem k příjezdu pro návštěvníky nebo zda region nabízí i další atraktivity.
Abstract:
In this thesis we study attendance of motoring events on example of Barum Czech Rally Zlín 2016. Thesis used questionares for gathering data about habits and behaviour of visitors of motoring event, about their spending and therfore economical benefits of motoring event for region where i tis held or thesis studied whether Barum Czech Rally Zlín is the only reasons for visitors to come into Zlín region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta