Mgr. Lenka Judičáková

Diplomová práce

Vady právního jednání a jejich následky v pracovněprávních vztazích

Consequences of Erroneous Legal Acts in Labour Relations
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vad právního jednání a jejich následky v pracovněprávních vztazích. Cílem práce je analýza následků vad právního jednání po vstupu v platnost zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Práce vychází z určení předmětu a funkcí pracovního práva jako právního odvětví přes rozbor právního jednání, jeho formu, výklad, vady až k jednotlivým následkům. Zvláštní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of consequences of erroneous legal acts in labour relations. The thesis is focused on analysis of the consequences of erroneous legal acts by recodification of private law influenced by the Civil Code. The thesis is based on determination of the object and functions of labour law, then analysis legal acts includes its form, interpretation and erroneous. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo