Mgr. Libuše Dvořáková

Bakalářská práce

Studium nestrukturovaných proteinů metodami molekulového modelování

Unstructured proteins study using molecular modeling methods
Anotace:
V této bakalářské práci jsem se zaměřila na porovnání fosforylované a nefosforylované molekuly enzymu kasein kinasa1, a to její isoformy ε. Kasein kinasa patří do skupiny transferáz, které přenášejí funkční skupiny. V případě kasein kinasy1 dochází k přenosu fosfátů. Tento enzym v C-koncích vykazuje nepřítomnost sekundárních struktur, a tudíž jej můžeme zařadit mezi nestrukturované proteiny. Působení …více
Abstract:
In this thesis I focused on the comparison of phosphorylated and unphosphorylated molecules of enzyme casein kinase1, isoforms ε. Casein kinase belonging to the group transferases which carry functional groups. In the case of casein kinase1 is transferred phosphates. This enzyme in the C-ends exhibits absence of secondary structures, and therefore it can be defined as unstructured proteins. Effect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika