Pavlo Sologubov

Bakalářská práce

Agrární zahraniční obchod zemí EU

Agrarian foreign trade of EU countries
Anotace:
Daná bakalářská práce se zabývá deskripcí a analýzou agrárního zahraničního obchodu zemí EU. Hlavní vývojové trendy daného sektoru byly sledovány z ekonomického, komoditního a teritoriálního hlediska. Práce obsahuje popis specifik a bariér, působících na agrární zahraniční obchod EU. Analýza byla pro-vedena za období let 2007-2015. Data byla čerpána z databáze Eurostat.
Abstract:
This bachelor thesis provides description and analysis of agrarian foreign trade of EU countries. Main trends of this sector were observed from economic, commodity and territorial point of view. The thesis although includes the description of specifics and barriers affecting agrarian foreign trade of the EU. The analysis was performed for the period 2007-2015. Data were drawn from the Eurostat database …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Marcela Tuzová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Agrární zahraniční obchod zemí EU zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny a informace. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana PEF MENDELU v Brně.
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Agrární zahraniční obchod zemí EU zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny a informace. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana PEF MENDELU v Brně.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7wj2e1 7wj2e1/2
18. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
18. 5. 2016
Halíčková, K.
18. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.