Bc. Petr Zbončák

Bakalářská práce

Zhodnocení účinnosti dopravní politiky na příkladu Švýcarské konfederace a České republiky

Assessing the effectiveness of transport policy on the example of the Swiss Confederation and the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Zhodnocení účinnosti dopravní politiky na příkladu Švýcarské konfederace a České republiky“ je zhodnocení účinnosti dopravních politik vybraných zemí na základě výkonových ukazatelů, institucionálního zázemí a analýzy plnění cílů dopravních politik. První část práce je zaměřena na popis teoretického zázemí dopravních politik. Druhá část charakterizuje dopravní politiku České …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Assesing the effectiveness of transport policy on the example of the Swiss Confederation and the Czech Republic” is evaluate the effectiveness of selected countries based on performance indicators, institutional background, an analysis of transport policy objectives. The first part focuses on the decription of the theoretical background of transport policies. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Hospodářská politika