Kateřina Spurná

Bakalářská práce

Subjektivní vnímání projevů specifických poruch učení a strategie jejich zvládání u dospělých studentů při studiu cizích jazyků.

Subjective perception of specific learning disabilities, and coping strategies of adult language learners.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na specifické poruchy učení u dospělých jedinců při studiu cizích jazyků, zejména jazyka anglického. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části: část teoretickou a praktickou. V teoretické části byla popsána základní terminologie a stručná historie specifických poruch učení. Dále je zde popsána etiologie SPU, různé druhy SPU a jejich projevy, diagnostika a reedukační …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of specific learning disabilities of adult language learners, especially English learners. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part, there is defined the basic terminilogy and brief history of specific learning disabilities, followed by the etiology, types and causes, diagnostics and re-ducation of specific learning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College

AKCENT College

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk