BcA. Kateřina Štěrbová

Bakalářská práce

Pedagogové hry na lesní roh na konzervatoři Brno

Pedagogues of playing the Frech horn at the Brno Conservatory
Anotace:
Bakalářská práce s názvem ,,Pedagogové hry na lesní roh na Konzervatoři Brno“, pojednává o životech jednotlivých pedagogů této významné instituce, jejich začátcích, životních úspěších i způsobech výuky. Práce se zaměřuje na pedagogy, kteří již v této instituci nepůsobí, ale také na současné pedagogické osobnosti. Autorka vyzdvihuje jejich přínos pedagogický, interpretační a vědecký.
Abstract:
The thesis on theme ,,Pedagogues of playing the Frech horn at the Brno Conservatory“ speaks about lives of some pedagogues of this important institution, thein beginnings, successes in thein life and also about ways of teaching. The thesis is targeted to pedagogues, who are not working in this institution anymore, and also to pedagogues who are working in this institution yet. Writer poit out their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. MgA. Jindřich Petráš
  • Oponent: MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/qtq0z/