Chahrazed Rahmouni, Ph.D.

Disertační práce

Species diversity and phylogenetic relationships among gill-specific monogenean parasites (Platyhelminthes: Dactylogyridae) of cichlids (Cichlidae) from Lake Tanganyika

Species diversity and phylogenetic relationships among gill-specific monogenean parasites (Platyhelminthes: Dactylogyridae) of cichlids (Cichlidae) from Lake Tanganyika
Anotace:
Předložená disertační práce se zaměřuje na žaberní parazity taxonu Monogenea, které infikují cichlidy obývající nejstarší z východoafrických Velkých jezer, Tanganiku. Tento systém je jedním z hlavních světových hotspotů diversity cichlid, čítá 241 druhů 16 vysoce rozmanitých linií (tribů). Cichlidy jezera Tanganika jsou považovány za jednu z nejúspěšnějších adaptivních radiací obratlovců, avšak znalosti …více
Anotace:
nech. Variabilita ve tvaru a velikosti středních háčků mezi populacemi C. nshomboi parazitujícími hostitele různých tribů cichlid mohou být přičítány fenotypové plasticitě nebo adaptaci. Nedostatek morfologické a genetické diferenciace mezi populacemi C. nshomboi parazitujícími na třech druzích (zástupcích Perissodini) souvisel s jejich populační genetickou strukturou. Získané výsledky navíc podpořily …více
Abstract:
This Ph.D. thesis focuses on the gill-specific monogenean parasites of cichlids inhabiting the oldest of the East African Great Lakes, the Tanganyika. This system is one of the main hotspots of the cichlid diversity worldwide counting 241 species of 16 highly diverse lineages (tribes). Lake Tanganyika cichlids are considered as one of the most successful vertebrate adaptive radiations, however, the …více
Abstract:
r results supported the correlation between host body size, intensity of infection and anchors size. In the last chapter of the present Ph.D. thesis (study E), we presented the first comprehensive phylogenetic study of Cichlidogyrus parasitizing members of most cichlid tribes from LT, including dactylogyridean representatives from the rest of African freshwater systems. Cichlidogyrus parasitizing mainly …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2021
  • Vedoucí: prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.
  • Oponent: prof. Serge Morand, Prof. Jean-Lou Justine

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Parazitologie