Milan BERAN

Bakalářská práce

Počítačem podporovaná výuka žáků dle učebních stylů

Computer supported education according to the learning styles
Anotace:
Předmětem bakalářské práce bylo vytvořit digitální učební materiály pro počítačem podporovanou výuku na základě diagnostiky učebních stylů. Dále provést diagnostiku učebních stylů na vybrané skupině žáků a průzkumem prokázat význam a efektivitu digitálních učebních materiálů vytvořených dle učebních stylů na vybranou skupinu žáků.
Abstract:
Subject of the thesis was to create digital learning materials for computer assisted learning based on a diagnosis of learning styles. Further, to carry out a diagnosis of learning styles on a selected group of students and to demonstrate through research the impact and efficiency of digital learning materials designed according to learning styles on a selected group of students.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERAN, Milan. Počítačem podporovaná výuka žáků dle učebních stylů. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání