Patrik Bonczek

Bachelor's thesis

Modelování chlazení tranzistorových zesilovačů

Modeling of Transistor Amplifiers Cooling
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá modelováním chlazení výkonových tranzistorových zesilovačů pracujících ve třídách AB a D. V úvodu práce jsou stručně shrnuty principy funkce zesilovačů ve třídách A, B, AB, C a D. Odvod tepelné energie z čipu tranzistoru se významnou měrou podílí na správné funkci a bezporuchovém chodu zařízení. Aby byla zajištěna správná a dlouhodobá funkce zařízení, kladou se v dnešní …viac
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the modeling of cooling power transistor amplifiers working in classes AB and D. In the introduction of the work are briefly summarised the principles of function the amplifiers in the classes A, B, AB, C, and D. Dissipation of the thermal energy from the chip of the transistor significantly participate proper functioning and trouble-free operation of the device. In …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedúci: Stanislav Zajaczek
  • Oponent: Petr Orság

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / odbor:
Elektrotechnika / Aplikovaná elektronika