Václav Trnka

Diplomová práce

Work motivation of young consultants in the Czech Republic

Pracovní motivace mladých konzultantů v České republice
Anotace:
Cílem diplomové práce je bližší pohled na motivační faktory mladých konzultantů pracujících v České republice and identifikace těch faktorů, které hrají největší roli v odchodu zaměstnanců. Teoretická část práce sumarizuje nejrelevantnější modely motivace zaměstnanců a také další faktory, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců na pracovišti. Empirická část obsahuje vyhodnocení dotazníkového průzkumu …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to look into the motivational factors of young consultants in the Czech Republic and identify those that play the largest role in employee attrition. Theoretical part summarises the most relevant models of employee motivation and other factors that influence employee satisfaction. Empirical part consists of research conducted mostly in three technology consulting companies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Daniela Pauknerová
  • Oponent: Petr Ložek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77161