Bc. Michaela Sedláková

Master's thesis

Variace živé lidové kultury

Variations of live folk culture
Abstract:
Magisterská diplomová práce s názvem Variace živé lidové kultury pojednává o fenoménu slovácké hody. Zabývá se pojmy folklor, folklorismus, Hanácké Slovácko, lidové zvyky a tradice. Popisuje polohu, charakteristiku oblasti Hanáckého Slovácka a věnuje se konkrétní obci, kde zkoumá obnovu kulturního dění. Popisuje tradiční událost - krojované hody v obci Šakvice. Práce vychází z odborné literatury, pramenů …more
Abstract:
The master thesis entitled Variations of living folk culture discusses the phenomenon of Slovakia’s festivities – „hody“. It deals with the concepts of folklore, folklorism, Hanácké Slovácko, folk habits and traditions. My thesis describes location, characteristics of the Hanácké Slovácko area and focuses on a specific village where it examines there storation cultural events. It describes a traditional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2023
  • Supervisor: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Culture Management / Culture Management

Theses on a related topic