Bc. Pavla Němečková

Master's thesis

Online Activism: The Internet as a Tool for Social Change in the Context of the United States

Online Activism: The Internet as a Tool for Social Change in the Context of the United States
Anotácia:
Tato magisterská práce se zabývá tématem on-line sociálního aktivismu v kontextu Spojených států amerických. Práce se snaží mapovat průběh nástupu Internetu jakožto důležitého média, ve smyslu materiálním i symbolickém, a prostoru politického aktivismu v USA a pojednává o tom, jaké nese tato skutečnost důsledky na úrovni individuálního i kolektivního chápání mocenské politiky. S ohledem na teorie představené …viac
Abstract:
The thesis focuses on the topic of online social activism in the context of the political, cultural, and ideological currents in the United States. The thesis aims to map the manner in which the Internet becomes a crucial element of social activism in the United States, both as a tool and a site, and discusses the effects, on the level of individual and collective understanding of the politics of power …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedúci: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta