Zuzana POKLUDOVÁ

Bakalářská práce

Sociální pracovník jako garant kvality sociální práce

Social worker as a guarantor of the quality of social work
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší téma sociálního pracovníka jako garanta sociální práce. Cílem je popsat a analyzovat, jakým způsobem lze hodnotit sociální práci prostřednictvím standardů kvality. Jedná se o teoreticko-aplikační typ práce. Práce se věnuje sociálnímu pracovníkovi, sociálním službám a také standardům kvality. Aplikační část se zabývá komparací standardů kvality sociálních služeb u vybraných …více
Abstract:
This bachelor thesis solves the topic of social worker as a guarantor of social work. The aim was to describe and analyze how social work can be evaluated through quality standards. It is a theoretical - application type of work. The work deals with social worker, social services and quality standards. The application part deals with the comparison of two homes for seniors in terms of social service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKLUDOVÁ, Zuzana. Sociální pracovník jako garant kvality sociální práce. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií