Anežka Němcová

Bakalářská práce

Marketingová doporučení pro řešení plýtvání potravinami v domácnostech

Marketing recommendations for the reduction of household food waste
Anotace:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na nákupní chování a plýtvání potravinami v domácnostech. V práci jsou navržena marketingová doporučení pro předcházení a omezování plýtvání potravinami v domácnostech na základě provedeného šetření. Sběr dat proběhl formou polostrukturovaných hloubkových rozhovorů se zástupci 46 domácností Jihomoravského kraje. Na základě navržených doporučení byl vytvořen propagační …více
Abstract:
The submitted bachelor thesis is focused on shopping behaviour, as well as household food waste. Based on the preceding survey results, marketing recommendations for the prevention and reduction of household food waste were suggested. The research was conducted via detailed semistructured interviews with 46 households in the South Moravian Region. On the grounds of suggested recommendations, a promotional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Macková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický