Theses 

Biopsychosociální aspekty kvality života rodiny dítěte s cystickou fibrózou – Mgr. Anna MARTYNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

Mgr. Anna MARTYNKOVÁ

Diplomová práce

Biopsychosociální aspekty kvality života rodiny dítěte s cystickou fibrózou

Biopsychosociable quality aspects of family life of child suffered from cystic fibrosis

Anotace: Cíl: Cílem práce bylo posoudit, jak hodnotí rodiny pečující celodenně o dítě s CF svou kvalitu života, jaké jsou rozdíly v jednotlivých posuzovaných oblastech, které z aspektů jsou nejvíce ovlivněny. Dalším cílem, případové studie, bylo zjistit, jak pomáhá spolupráce rodičů s dětskými sestrami a jinými zdravotnickými profesionály v léčbě cystické fibrózy ke zlepšení kvality jejich života rodiny ve vybraných oblastech. Jaký má dopad efekt léčby cystické fibrózy na kvalitu života rodiny a jak ovlivňuje fungování rodiny dítěte s onemocněním cystická fibróza. Zpracovat tuto kazuistiku a analyzovat její jednotlivé části.

Abstract: The aim: The aim of this final thesis is to explore the quality of life of the families, which look after the child who suffers from the cystic fibrosis, what are the differences between them, which aspects are influenced the most. Another aim was to detect, how the cooperation between parents and children´s nurses and other medical professionals can help in case of curing cystic fibrosis, improvement of the quality of family life in various aspects.

Klíčová slova: kvalita života, cystická fibróza, rodič, dítě, WHOQOL-100, případová studie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 6. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18144 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

MARTYNKOVÁ, Anna. Biopsychosociální aspekty kvality života rodiny dítěte s cystickou fibrózou. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 16:10, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz