Bc. Jitka Semotamová

Master's thesis

Tanec a handicap

Dance and handicap
Abstract:
Diplomová práce Tanec a handicap čerpá z vlastní čtyřleté zkušenosti s handicapovanými tanečníky. Video Cesta vozíčkáře se snazi zachytit naladu vnimani problematiky handicapu, kterou rozebírá teoretická část práce. Video Cesta vozíčkáře by mělo směřovat k zamyšlení nad tímto tématem. A možná i vzbouřit k nějaké činnosti pro možnost „normálního“ života.
Abstract:
Thesís „Dance and handicap“ draws from my personal exprience in work with hadicaped dancers. Video „The Dollyman’s jorney” tries to capture the mood perceptions of handicap, analyzed in theoretical part. Video should be ditected to reflection on this theme. And maybe to revolt to activities for „normal life“
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: PaedDr. Josef Strubl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.