Mgr. Ondřej Dvořák

Diplomová práce

Mezinárodní obchod se zbraněmi de lege lata a de lege ferenda

International Arms Trade: lex lata and ferenda
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována velmi aktuálnímu tématu - právní úpravě mezinárodního obchodu se zbraněmi, zejména konvenčními. Zabývá se především změnami v oblasti práva EU, jejich dopady v rámci vnitrostátního práva, a na celosvětové úrovni pak Smlouvou o obchodu se zbraněmi. Hlavním cílem práce je zachytit, popsat a analyzovat současnou právní úpravu a zároveň zhodnotit její vliv na postavení …více
Abstract:
This thesis deals with legal framework of international arms trade in conventional weapons and recent trends in related legislation. It is focused on recent changes in the arms trade legislation in European Union law, which significantly influenced Czech national law, and on global international level it concentrates on The Arms Trade Treaty. The main goal of this thesis resides in discovering, describing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta