Ing. Vladimír Brázda

Bakalářská práce

Vliv mlh na útlum optických bezdrátových spojů

Influence of mist on attenuation of optical wireless links
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem optického bezdrátového spoje a vlivu atmosférických jevů na jeho funkci. Dále tato práce obsahuje výsledky statistického zpracování dat z experimentálního spoje na Milešovce a porovnání s daty z měření dohlednosti.
Abstract:
Free space optics is described in this bachelor work. Influence of atmosferic effects on function of free space optics is presented. This work contains conclusions of statistical data processing from experimental link on Milešovka and comparison with visibility data.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brázda, Vladimír. Vliv mlh na útlum optických bezdrátových spojů. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky