Ing. Vladimír Brázda

Bachelor's thesis

Vliv mlh na útlum optických bezdrátových spojů

Influence of mist on attenuation of optical wireless links
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem optického bezdrátového spoje a vlivu atmosférických jevů na jeho funkci. Dále tato práce obsahuje výsledky statistického zpracování dat z experimentálního spoje na Milešovce a porovnání s daty z měření dohlednosti.
Abstract:
Free space optics is described in this bachelor work. Influence of atmosferic effects on function of free space optics is presented. This work contains conclusions of statistical data processing from experimental link on Milešovka and comparison with visibility data.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Brázda, Vladimír. Vliv mlh na útlum optických bezdrátových spojů. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky