Bc. Michala Soroková

Diplomová práce

Předsmluvní fáze obchodněprávní kontraktace

Pre-contractual Phase of Business Contracting
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá otázkou předsmluvní fáze kontraktace a v návaznosti na toto téma též institutem předsmluvní odpovědnosti. Proces uzavírání smluv je zde nahlížen pohledem obchodního práva. Důraz je proto kladen na ty jevy, jež se obvykle vyskytují při obchodněprávní kontraktaci. Jedním z takových jevů je i předsmluvní odpovědnost, která je upravena v některých zahraničních právních …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with the issue of precontractual process of negotiation and in connection with this topic, also with the problem of precontractual liability. The negotiation stage is viewed from the business law perspective. That means, that the emphasis is laid on those phenomenons, that regularly occur during the negotiations among businessman. One of those features is the precontractual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo