Šárka Tvrdíková

Bakalářská práce

Vývoj financování zdravotní péče v České republice v období 2001-2019 se zaměřením na zdravotní pojišťovny

Development of health care funding in the Czech Republic in the period 2001-2019 with focus on health insurance companies
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá financováním zdravotní péče v České republice od roku 2001 do současnosti. Hlavním cílem práce je analýza finančního stavu zdravotních pojišťoven ve zkoumaném období s návrhy na zlepšení systému. Teoretická část poskytuje metodou literární rešerše zásadní vědecká východiska pro praktickou část, jako jsou například důvody státních zásahů ve zdravotnictví nebo modely zdravotnických …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with health care funding in the Czech Republic from 2001 until present. The aim of the thesis is to provide an analysis of financial condition of public health insurance companies in the examined period with improvement proposals.The theoretical part provides fundamental scientific background for the practical part, such as justification of the state intervention into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: Josef Klement
  • Oponent: Jan Vondráček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77063