Bc. Dušan Baran

Diplomová práce

Flow exporter for cloud environment

Flow exporter for cloud environment
Anotace:
Cieľom tejto práce je návrh a implementácia nástroja pre exportovanie sieťových tokov v cloudovom prostredí. Táto práca zahrňuje úvod do problematiky sieťového merania a rozbor podobných nástrojov a ich nedostatkov, hlavne pri spracovávaní komplexných sieťových tokov. Výsledkom práce je implementácia exportéru tokov, ktorý je schopný správne spracovávať komplexné a zapúzdrené sieťové toky. Okrem toho …více
Abstract:
This thesis aims to implement a flow exporter that addresses issues tied with network monitoring in cloud environments. This thesis briefly explains the basic concepts of network monitoring and mentions other flow exporters and their flaws. The output of this thesis is the implementation of a solution for flow monitoring in cloud environments. In addition, this thesis contains benchmarks of the final …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Petr Velan, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Milan Čermák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma