Mgr. Philipp Kratochvíl

Diplomová práce

Specifika dokazování v přestupkovém řízení

The Specifics of Evidence in Offence Proceeding
Anotace:
Diplomová práce se zabývá specifiky dokazování v přestupkovém řízení. Cílem práce je vymezit základní rozdíly mezi dokazováním v přestupkovém řízení od dokazování v obecném správním řízení, jakož i poukázat na zásady, kterými je přestupkové řízení ovládáno. Diplomová práce také vymezuje pojem samotného přestupku, rozebírá jednotlivé důkazní prostředky a sleduje dokazování v jednotlivých fázích přestupkového …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with the specifics of evidence in offence proceedings. The thesis aim is to define basic difference between evidence in offence proceeding and evidence in general administrative proceeding and to demonstrate principles, which influence offence proceeding. The Diploma thesis also define concept of offence, analyse individual proofs and monitors evidence in different phase of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta