Bc. Kateřina Kulková

Diplomová práce

Připravenost Zdravotické záchranné služby Libereckého kraje na mimořádnou událost

Readiness of the Emergency Medical Service of the Liberec Region for an extraordinary accident
Anotace:
Záměrem diplomové práce je rozbor současného stavu připravenosti Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na mimořádné události a navržení možných opatření, která by sjednotila postupy příspěvkových organizací zdravotnické záchranné služby a optimalizovala jejich součinnost. V teoretické části práce jsou popsány složky integrovaného záchranného systému a mimořádná událost s hromadným postižením …více
Abstract:
The intention of the diploma thesis is to analyze the current state of level of major emergency preparedness of the emergency medical service of Liberec region and to suggest possible measures that would unify the procedures of emergency medical services and optimized their cooperation. The theoretical part of the thesis describes the components of the integrated rescue system and a major emergency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Irena Tušer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Rudolf Broulík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS