Pavlína HERRMANNOVÁ

Bakalářská práce

Příspěvek k dějinám školství v Dolním Jiřetíně 1945-1981 (Změny školství v české části Československa v jedné venkovské škole)

Změny školství v české části Československa v jedné venkovské škole

Report to the History of Education in Dolní Jiřetín 1945-1981 (Changes of education system in the Czech part of Czechoslovakia in one rural school)
Anotace:
Práce se zabývá dějinami školství v Dolním Jiřetíně od roku 1945 do roku 1981. Práce prozkoumá, jak probíhal život na této škole v určeném období. Bakalářská práce je rozdělena do dvou stěžejních částí. První, teoretická část, je zaměřena na změny školství v české části Československa, metodologické postupy, které jsem v práci použila a kontext dějin Dolního Jiřetína. Druhá část práce se zabývá samotnou …více
Abstract:
The bachelor thesis is dealing with primary nine-year school located in Dolní Jiřetín from the year 1945 to 1981. Our main goal is to search, describe and to explain the daily livings in that school in the specific time period. The work is divided into two parts. First, theoretical part is aimed at changes in the school system in the Czech region inside Czechoslovakia and methodological progresses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Märc

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HERRMANNOVÁ, Pavlína. Příspěvek k dějinám školství v Dolním Jiřetíně 1945-1981 (Změny školství v české části Československa v jedné venkovské škole) . Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta