Bc. Miloslav Konečný, DiS.

Bakalářská práce

Problematika ocenění nemovitosti před rekonstrukcí a po rekonstrukci

Problems Property Valuation for the Reconstruction and after Reconstruction
Anotace:
Cílem této práce je provedení analýzy stavebnětechnických a ekonomických aspektů oceňování nemovitosti před a po provedení rekonstrukce.
Abstract:
The aim of this work is to analyze structurally - technical and economic aspects of real estate valuation before and the total reconstruction.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Josef Michálek, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Chládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku