Bc. Michal Pavlik

Diplomová práce

Redakční systém typu CMS s využitím technológie AJAX

Content management system (CMS) using AJAX
Abstract:
Content management systems are an important part of the modern web. In this thesis I design and implement custom content management system CMS type, using advanced technologies including AJAX. I experiment with the combination of content and design elements and trying to interpret the possible advantages and disadvantages of this solution, because common practice is to divide this two components. Implemented …více
Abstract:
Redakčné systémy sú dôležitou súčasťou moderného webu. V práci navrhujem a implementujem vlastný redakčný systém typu CMS s využitím moderných technológii vrátane technológie AJAX. Experimentujem so spojením obsahovej a designovej zložky a pokúšam sa interpretovať možné výhody a nevýhody takéhoto riešenia, nakoľko je bežnou praxou tieto dve zložky rozdelovať. Naimplementovaný systém som následne porovnal …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.