Bc. Jakub Hromek

Diplomová práce

Komplexní www stránky pro výuku předmětu Počítačová grafika

Complex www Pages for the Tuiton of Computer Graphics
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit webovou stránku, která bude v budoucnu studentům fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně sloužit jako pomůcka pro hlubší pochopení témat předmětu počítačová grafika a bude poskytovat prostor pro umisťování kurzů vytvořených pomocí webových technologií. V rámci práce jsou vytvořeny kurzy pro rasterizační algoritmy, kompresní algoritmy …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis was to develop a web site, which will become a new study platform for students of the Facutly of Apllied Infromatics UTB who attend courses of Computer graphics. Pilot courses of raster algorithms, compression algorithms and interleaving were developed and added to the web site. Additionally, diploma thesis describes technology used for courses design and web development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hromek, Jakub. Komplexní www stránky pro výuku předmětu Počítačová grafika. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management