Kamila Wunderlich, DiS.

Bachelor's thesis

Sociální práce s rodinami s dětmi s nařízenou ústavní výchovou

Social work with families with children who were ordered institutional care
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá sociální prací s rodinou, jejichž děti byly umístěny do ústavní výchovy. Teoretická část je zaměřena na popis klíčových pojmů souvisejících se sociální prací s touto rodinou. Jedná se o funkce rodiny a jejich poruchy, faktory související s odebráním dítěte, sociální práci s rodinou a rodinou terapii. Praktická část se prostřednictvím kvalitativního výzkumu metodou polostrukturovaných …more
Abstract:
The Bachelor Thesis is focused on social work with families with children who were ordered institutional care. The theoretical section is focused on the description of key terms related to social work with this fimily. These ate the funcions of the family and tehir disorsers, factor related to the ordered istitucional care for children, social work with family and family therapy. Using the qualitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 12. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2023
  • Supervisor: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě