Bc. Daniela Kaplanová

Diplomová práce

Stanovení hodnoty pro zákazníka pro vybranou kategorii chemických produktů

Determination of customer value for chosen categories of chemical products
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnotou pro zákazníka a jejím stanovením. V teoretické části je popsán pojem hodnota pro zákazníka, její atributy a konkrétní diagnostické metody, které se využívají pro stanovení hodnoty pro zákazníka. V navazující praktické části je stanovena hodnota pro odběratele pro vybrané kategorie chemických produktů.
Abstract:
The thesis work deals with customer value and methods of its determinig. The teoretic part explains the concept of customer value, attributes of customer value and specific diagnostic methods of determinig customer value. In the following practical part is determined value for subscibers in chosen categories of chemical products.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kaplanová, Daniela. Stanovení hodnoty pro zákazníka pro vybranou kategorii chemických produktů. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků