David Kasal

Bakalářská práce

Prevence kriminality ve školách a školských zařízeních

Crime prevention in schools and school facilities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá prevencí kriminality ve školách a školských zařízeních. Celá práce je rozdělena na dva celky. Teoretická část je zaměřena na kriminalitu, prevenci kriminality, systém prevence v České republice a v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále se zaměřuje na školní poradenské pracoviště a preventivní programy školy. V neposlední řadě se zaměřuje na činnost metodika …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with prevention of criminality at schools and school facilities. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is focused on criminality, crime prevention, prevention system in the Czech republic and within the Ministry of Education, Youth and Sports. It also focuses on school counseling and preventive programes. Last but not least, it focuses on the prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Biedermanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS