Tomáš LEHOTSKÝ

Advanced ('rigorózní') thesis

Taxonomie a etologická charakteristika fosilních stop moravického souvrství Nízkého Jeseníku (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)

Taxonomy and ethological characterization of the Trace-fossils from the Moravice formation (Nízký Jeseník Mts., Lower Carboniferous, Moravosilesian Unit of the Bohemian Massif)
Abstract:
Kulmská facie představuje specifický druh flyšových sedimentů, které jsou charakteristické pro sedimentační pánve při hranici aktivního okraje variského orogénu. Pánev Nízkého Jeseníku se nachází na severovýchodním okraji Českého masivu a je tradičně členěna do čtyř litostratigrafických jednotek (souvrství). Moravické souvrství je tvořeno pískovci (drobami), prachovci a jílovci s vložkami pískovců …more
Abstract:
The Culm facies represents a specific variety of flysch sediments, that are characteristic of sedimentary basins bordering active margins of the Variscan orogeny. The Nízký Jeseník Basin is situated in the NE margin of the Bohemian Massif and is formally subdivided into four lithostratigraphic units (formations): Andělská Hora, Horní Benešov, Moravice and HradecKyjovice formation. The Moravice formation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 8. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LEHOTSKÝ, Tomáš. Taxonomie a etologická charakteristika fosilních stop moravického souvrství Nízkého Jeseníku (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu). Olomouc, 2016. rigorózní práce (RNDr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 7xtso2 7xtso2/2
30/8/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30/8/2016
Marklová, E.
31/8/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.