Tomáš LEHOTSKÝ

Advanced ('rigorózní') thesis

Taxonomie a etologická charakteristika fosilních stop moravického souvrství Nízkého Jeseníku (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)

Taxonomy and ethological characterization of the Trace-fossils from the Moravice formation (Nízký Jeseník Mts., Lower Carboniferous, Moravosilesian Unit of the Bohemian Massif)
Anotácia:
Kulmská facie představuje specifický druh flyšových sedimentů, které jsou charakteristické pro sedimentační pánve při hranici aktivního okraje variského orogénu. Pánev Nízkého Jeseníku se nachází na severovýchodním okraji Českého masivu a je tradičně členěna do čtyř litostratigrafických jednotek (souvrství). Moravické souvrství je tvořeno pískovci (drobami), prachovci a jílovci s vložkami pískovců …viac
Abstract:
The Culm facies represents a specific variety of flysch sediments, that are characteristic of sedimentary basins bordering active margins of the Variscan orogeny. The Nízký Jeseník Basin is situated in the NE margin of the Bohemian Massif and is formally subdivided into four lithostratigraphic units (formations): Andělská Hora, Horní Benešov, Moravice and HradecKyjovice formation. The Moravice formation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEHOTSKÝ, Tomáš. Taxonomie a etologická charakteristika fosilních stop moravického souvrství Nízkého Jeseníku (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu). Olomouc, 2016. rigorózní práce (RNDr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 7xtso2 7xtso2/2
30. 8. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30. 8. 2016
Marklová, E.
31. 8. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.