Kateřina ŠIMONOVÁ

Bachelor's thesis

Posvátnost umění

Sacredness of art
Abstract:
Bakalářská práce, kterou jsem nazvala Posvátnost umění, se zabývá významem posvátna a následně i vnímáním umění samotného. Přirovnávám zde posvátno k individuálnímu prožitku a ojedinělé zkušenosti, kterou můžeme zažít prostřednictvím umění. Součástí jsou teoretické texty, ve kterých mi byl velkou inspirací Rudolf Otto a následně se skládá z mých názorů, které směřují k Marcelu Duchampovi. Výsledkem …more
Abstract:
Bachelor work, which I named Sanctity of art, is about the importance of the sacred and perception of art of itself. I compare sanctity to an individual and unique experience, which we can observe throught art. Part of my thesis are theoretical texts, in which I found great inspiration in author Rudolf Otto, in next part I write about my opinions on Marcel Duchamp. The result is the definition of art …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Lysáček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMONOVÁ, Kateřina. Posvátnost umění. Ostrava, 2018. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění