Tomáš Zeľo

Master's thesis

Managing of foreign exchange risk in software development company

Riadenie devízového rizika v spoločnosti zaoberajúcej sa sofwarovým vývojom – prípadová štúdia spoločnosti FFastFill plc
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia devízového rizika a hodnotením efektívnosti riadenia tohto druhu rizika na príklade spoločnosti FFastFill plc. Práca je rozdelená na dva celky. Prvý celok, tvorený prvou a druhou kapitolou, sa zameriava na teoretickú charakteristiku devízového trhu a následne vymedzuje pojmy devízovej expozície a devízového rizika. Táto časť práce zároveň pojednáva …more
Abstract:
This master thesis discusses the field of foreign exchange risk management and assesses efficiency of this type of risk management within FFastFill plc. The thesis contains two major parts. The first part, which contains the first and the second chapter, focuses on theoretical characteristics of foreign exchange market and sequentially defines the terms of foreign exchange exposure and foreign exchange …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 2. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2012
  • Supervisor: Jaroslava Durčáková
  • Reader: Jiří Doležal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29904