David Božoň

Bakalářská práce

Intergenerational Analysis of Consumer Behaviour on the Digital Music Market

Intergenerational Analysis of Consumer Behaviour on the Digital Music Market
Anotace:
Tento výzkum se zabývá analýzou spotřebitelského chování na trhu s digitální hudbou, v době, kdy digitální příjmy z prodeje hudby poprvé překonaly příjmy z prodejů fyzických. Tato práce zkoumá dvě generace – Generaci X a Generaci Y, na zvyky u poslechu digitální hudby, preferované platformy pro poslech digitální hudby, ochotu platit za digitální hudbu, pirátství digitální hudby a více. Dále tento výzkum …více
Abstract:
This research aims to analyse consumer behaviour on digital music market, in the times, when digital music revenues channels finally reach to cope with the physical ones. This paper examines two generations – Generation X and Millennials, on digital music listening habits, preference of digital music platform, willingness to pay for digital music content, music piracy habits and more. Additionally …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2016
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Šárka Velčovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava