Bc. Tereza Jará

Bakalářská práce

Hodnocení soběstačnosti u geriatrických pacientů

Self-sufficiency Evaluation of Geriatric Patients
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením soběstačnosti u geriatrických pacientů. Práce byla rozdělena na dvě části. Teoretická část nabízí všeobecný a odborný pohled na problematiku stáří a stárnutí, geriatrii a gerontologii, dále na problematiku soběstačnosti a její hodnocení, zejména pak pomocí testu ADL. Dále jsme se věnovali sestře a její úloze ve vztahu k soběstačnosti pacienta a jejím kompetencím …více
Abstract:
In this bachelor thesis we dealt with self-sufficiency evaluation of geriatric patients. This thesis was divided into two parts. The theoretical part of the thesis offers a general and expert overview at problematics of senescence and ageing, geriatrics and gerontology, furthermore self-sufficiency and its evaluation, primarily then via ADL test. Last but not least we focused on nurses and their role …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.