Barbora PEXOVÁ

Bakalářská práce

Návrh zastávky a nádraží veřejné dopravy

Design of a Bus Stop and a Bus Station
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám studiem nomádství, problémy měst s automobilovou dopravou a chybějícími veřejnými prostory. Také zde uvádím příklady realizací veřejných prostor od architekta Santiaga Calatravy. Na tuto teoretickou část navazuje část praktická, kde se zabývám návrhem zastávky a nádraží veřejné dopravy. Tento návrh má za úkol po-moci při přesvědčování lidí, aby ve městech využívali …více
Abstract:
My bachelor thesis is focused on nomadism, problems of cities with automobile traffic and a lack of public spaces. I also present examples of public spaces designed by architect San-tiago Calatrava. This theoretical part is followed by a practical part where I deal with design of a bus stop and a bus station. This project is intended to help persuade people to prefer public transport more than automobile …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. arch. Michael Klang, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEXOVÁ, Barbora. Návrh zastávky a nádraží veřejné dopravy. Zlín, 2012. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe