Barbora Manáková

Bakalářská práce

Dobrovolnictví v Královéhradeckém kraji v oblasti záchrany života a zdraví (horská a skalní služba)

Volunteering in the Emergency Services in the Hradec Králové Region (Mauntain Rescue in Broumovské walls)
Anotace:
V bakalářské práci se analyzuje schopnost zajistit záchranu života a zdraví turistů v horských oblastech Královéhradeckého kraje, v kontextu pokračujícího vnitřního stěhování obyvatelstva z venkova do měst a nastupujícího demografického stárnutí. V obou oblastech jsou schopnosti záchrany turistů podmíněny dostatkem dobrovolníků z řad místních obyvatel. Zatímco v Krko-noších zajišťuje záchranné služby …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the ability to save the life and health of tourists in the mountains of the Hradec Králové Region, analysis is in the context of the ongoing internal migration of the population from the countryside to the cities with the emerging demographic aging. In both areas the ability to save tourists is conditioned by the sufficiency of local volunteers. While in the Krkonoše Horská …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Bohuslav Pernica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Manáková, Barbora. Dobrovolnictví v Královéhradeckém kraji v oblasti záchrany života a zdraví (horská a skalní služba). Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní