Lucie BERÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Výtvarná hra jako prostředek rozvoje vlastní identity u dětí předškolního věku

Art game as a means of identity development in preschool children
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj dětské identity, dětské spontánnosti a tvořivosti při výtvarných činnostech. Rozvoj a posilování duševního, sociálního a emočního vývoje pomocí výtvarné hry. Struktura práce je podřízena vymezenému cíly. Teroretická část se zaměřuje na charakteristiku předškolního vývoje, rozvoj dětské identity, význam hry a výtvarné tvoření. Praktická část vysvětluje konkrétní …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on developing children's identity, children's spontaneity and creativity in art activities. Developing and strengthening the intellectual, social and emotional development through creative play. The structure of work is subject to an identified goals. The theoretical part focuses on the characteristics of pre-development, development of children's identity, the importance of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Minaříková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERÁNKOVÁ, Lucie. Výtvarná hra jako prostředek rozvoje vlastní identity u dětí předškolního věku. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta