Jérôme Daubigney

Diplomová práce

Coke deposits on zeolite catalysts in process of methane aromatization

Tvorba uhlíkatých úsad na zeolitických katalyzátorech v procesu aromatizace metanu
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

Vysoká škola chemicko-technologická

Fakulta chemické technologie

Magisterský studijní program:
Chemie a chemické technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.