Tomáš Lojka

Diplomová práce

Vyuţití Microsoft Project Serveru 2010 pro účely výuky řízení portfolia projektů

Microsoft Project Server 2010 usage for education of portfolio management
Anotace:
Tématem této diplomové práce je především zavedení Microsoft Project Serveru 2010 do fungující praxe. V první části je popisována problematika řízení portfolia projektů a její vymezení pozice v samotném projektovém řízení. Taktéţ je analyzována současná situace na poli vyučovaných kurzů s touto problematikou souvisejících, ať uţ se jedná o předměty na českých vysokých školách, nebo placená školení …více
Abstract:
The main theme of this diploma thesis is the implementation of Microsoft Project Server 2010 into practice. In the first part there is described a dilemma of project management and its role in domain of management by projects. Analysis of current situation in the field of taught portfolio management courses is also part of this section. This analysis is focused on czech universities environment and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2011
  • Vedoucí: Drahomír Chocholatý
  • Oponent: Dušan Chlapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28398