Tomáš Lojka

Master's thesis

Vyuţití Microsoft Project Serveru 2010 pro účely výuky řízení portfolia projektů

Microsoft Project Server 2010 usage for education of portfolio management
Abstract:
Tématem této diplomové práce je především zavedení Microsoft Project Serveru 2010 do fungující praxe. V první části je popisována problematika řízení portfolia projektů a její vymezení pozice v samotném projektovém řízení. Taktéţ je analyzována současná situace na poli vyučovaných kurzů s touto problematikou souvisejících, ať uţ se jedná o předměty na českých vysokých školách, nebo placená školení …more
Abstract:
The main theme of this diploma thesis is the implementation of Microsoft Project Server 2010 into practice. In the first part there is described a dilemma of project management and its role in domain of management by projects. Analysis of current situation in the field of taught portfolio management courses is also part of this section. This analysis is focused on czech universities environment and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 8. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2011
  • Supervisor: Drahomír Chocholatý
  • Reader: Dušan Chlapek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28398