Bc. Jan Grundmann

Diplomová práce

Deploying a new computer management environment for Masaryk University

Deploying a new computer management environment for Masaryk University
Anotace:
Cílem této práce je nasadit nové prostředí pro správu počítačů na Masarykově univezitě. Nové prostředí je postaveno na produktu System Center Configuration Manager. Diplomová práce popisuje jak bylo nasazení přichystáno, jaká je konfigurace prostředí a jak lze počítač připojit, nebo zmigrovat do tohoto nového prostředí.
Abstract:
This thesis aims to deploy a new computer management environment at Masaryk University. The new environment will be based on System Center Configuration Manager. This thesis describes how the deployment was prepared, how the environment is configured and what the ways of joining or migrating into the new environment are.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Kamil Malinka, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace